logo

The Mathematics of Finance not only for students

Microsoft Excel Pro výpočet úrokové doby t lze použít vlastní vzorec. Např. pro u = 10 Kč; K0 = 1 000 Kč; i = 0,02 by byla úroková doba t = 180. Výpočet lze provést pomocí vzorce:
= 10 / (1000 * 0,02) * 360.

Úročeníjednoduché úročení polhůtní

Úroková doba n (t)

Příklad Pan Novák složil na účet v bance 1 000 Kč při úrokové sazbě 2 % p.a. Za tuto dobu obdržel úrok ve výši 10 Kč. Vypočítejte dobu, na jakou byl vklad uložen. Použijte jednoduché polhůtní úročení a standard 30E/360.

Výpočet úrokové doby

Použité vzorce

u = K0in

n = u K 0 i

n = t 360

Základní vzorce

Kn = K0 + u

u = K0in

Kn = K0 ⋅ (1 + in)

Kn
stav kapitálu za dobu n;
K0
počáteční kapitál, současná hodnota kapitálu;
u
úrok;
i
roční úroková sazba p vyjádřená jako desetinné číslo, i = p 100 ;
n
doba splatnosti kapitálu v letech, n = t 360 , t je doba splatnosti kapitálu ve dnech, obvykle 0 < t ≤ 360.