logo

The Mathematics of Finance not only for students

Spoření

Při spoření dochází k pravidelnému ukládání určité částky na účet. Tyto pravidelné vklady (úložky) se úročí. Úrok je připisován ke vkladu. U spoření nás obvykle zajímá budoucí hodnota těchto vkladů, tj. celková částka, kterou budeme mít naspořenou za určitou dobu.

Druhy spoření

Z hlediska doby spoření rozlišujeme spoření krátkodobédlouhodobé. U krátkodobého spoření doba spoření nepřesahuje jedno úrokové období (obvykle jeden rok) a úložky se úročí pomocí jednoduchého úročení. U dlouhodobého spoření je doba spoření delší než jedno úrokové období a úložky se úročí pomocí složeného úročení.

Krátkodobé i dlouhodobé spoření se dále dělí na předlhůtnípolhůtní. U předlhůtního úročení jsou úložky vkládány na začátku zvoleného období. U polhůtního úročení jsou úložky vkládány na konci zvoleného období.

Krátkodobé spoření:

Dlouhodobé spoření:

Kombinované spoření

Jedná se o kombinaci krátkodobého a dlouhodobého spoření.

Convention

Standards

Unless stated otherwise, the 30E/360 (German method) is used here.

Interest tax

If an interest tax is used in the examples, a withholding tax of 15 % is calculated.

Rounding

I rounded to two decimal places by default. I round the days for whole days. Decimal years round to four decimal places.

Interest time

When calculating the interest period, the first day of the deposit (or loan) is calculated and the last day of the deposit (or loan) is not calculated. From the two extreme days, therefore, only one day is counted.

If the interest rate is given monthly, semi-annually, quarterly or annually, I assume that the interest starts on the first day. So I count for a whole month, quarter, semester or year.

Interest period

Unless otherwise specified, I count the one-year interest period.